PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri
2.    İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
3.    Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
4.    Leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalar3.    Denizcilik ve yatçılık finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
4.    İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi
5.    İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi
6.    Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi
7.    Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
8.    Para transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi
9.    Proje finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

Danışmanlık Hizmetleri              
1.    Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
2.    Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü

10.    Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi
11.    Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
12.    Uluslararası ticaret finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
13.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi
+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ