PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
ÇEVRE HUKUKU
Çevre hukuku, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Anayasamızın 56. maddesine göre "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.'' Böylece çevre sorunlarının çözümünde ve çevrenin korunmasında etkili bir şekilde hukukun işletilmesi gerekecektir. Çevre hukukunun korunmasını sağlayacak her türlü hukuki hizmet, vekillik hizmeti ve danışmanlık
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Çevre Hukukundan doğacak her türlü tespit davaları
2.    Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları
3.    Çevre hukukundan doğacak AİHM davaları
4.    Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları

Danışmanlık Hizmetleri         
1.     Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması
2.     Sanayi Geliştirme Bölgeleri hakkında danışmanlık
3.     Atık su ve katı atık yönetiminin hukuki denetimi, zehirli atıkların hukuki kontrolü
4.     Uluslararası çevre protokolleri hakkında danışmanlık
5.     Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ