PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
DENİZ TİCARET VE DENİZ CEZA HUKUKU
Taşımacılığın en güvenli ve bir seferde en fazla yük taşıyıcı şeklinin deniz yolu olması ve bu yolun milletlerarası ticaretin en yaygın şekli olarak kullanılması hasebiyle geliştirilmiş olan deniz ticaret hukuku, deniz ve okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan hukuki sorunları ve deniz ticaret aracı olan gemiyi konu edinen bir hukuk dalıdır. Deniz ceza hukuku ise, deniz ve okyanus üzerinde işlenen suçlar bakımından milli ve milletlerarası kuralları konu edinen bir hukuk dalıdır. Prizma, deniz ticaret ve deniz ceza hukuku
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Deniz ceza hukukundan doğan davalar
2.    Deniz ticaretinden doğan alacak takipleri ve davaları
3.    Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, ipotek tesisi
4.    Gemi tutuklama-tutuklu gemiyi kurtarma
5.    Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki
6.    Sigorta tazminatları
7.    Yükün hasarı, ziyaı ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davaları

Danışmanlık Hizmetleri               
1.    Çarter, Kırkambar sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
2.    Çatma, Yardım ve Kurtarma hukuki danışmanlığı
3.    Deniz ticaret sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.    Deniz ticaret sözleşmelerinin yorumlanması, tercümesi
5.    Donatan ve kaptanın sorumluluklarının takibi
6.    Geminin çıkış ve varış limanlarının hukuki denetimi
7.    Gümrük ve liman sorunlarının denetlenmesi,
8.    Kaptan ve tayfa sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Kaptanların yaptıkları işlemlerin denetlenmesi
10.  Milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşmalar ve protokoller hakkında danışmanlık
11.  Müşterek avarya danışmanlığı
12.  Navlun Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13.  Konşimentonun denetlenmesi, düzenlenmesi
14.  Yükleme-boşaltma uygulamalarının hukuki denetimi
15.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
+90 216
334 6965
e-posta yolla
bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ