PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
ENERJİ HUKUKU
Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Ancak, bu alandaki mevzuatın henüz çok yeni olması, her geçen gün şekillenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve uygulamalara tabi olarak yeniden düzenlenmesi ve tüm bu hususların yanı sıra İdarenin işleyişinin ve idare
Dava Vekilliği Hizmeti
1.    Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan rekabet hukukundan doğan davalar
2.    Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar
3.    Enerji kaçakçılığı, hırsızlığı ile ilgili cezai davalar
4.    Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri ile ilgili davalar
5.    Enerji ile ilgili tüketici davaları
6.    Enerji şirketlerinin ticari ve diğer hukuki davaları

Danışmanlık Hizmetleri                  
1.    Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin danışmanlık
2.    Emission reduction purchase agreement (ERPA),  
3.    Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler hakkında danışmanlık
4.    Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık
5.    Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
6.    Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
7.    Enerji üretim ihalelerine ilişkin danışmanlık

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
+90 216
334 6965
e-posta yolla
hukuku esaslarının bilinmemesi sebebiyle bir çok konuda uyuşmazlıklar doğmaktadır. Prizma, enerji hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
14.    EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
15.    İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması,  
16.    Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması
17.    Milletlerarası enerji anlaşmaları ve protokollerin yorumlanması, tercümesi ve denetlenmesi
18.    Proje finansmanları ve projeler hakkında danışmanlık
19.    Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,  
20.    Türbin alımı anlaşmaları  
21.    Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,
22.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
8.    Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve mevzuat hakkında danışmanlık ile bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması,bu şirketlerin hisse devirleri 
9.    Enerjinin ithalatına, ihracatına ilişkin danışmanlık
10.  Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat kapsamında danışmanlık
11.  Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlara ilşkin danışmanlık
12.  Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri  
13.  Enerji santralleri için inşaat anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ