PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
Avukat Hakan TOKBAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta, bütün mevzuatlar içerisindeki "şerefi ihlal" konuları araştırılmış, ilgili kanun metinleri güncel içtihatlar, hükümet gerekçeleri ve yazarın şerhleri ile birlikte işlenmiştir.
+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
Eserlerimiz

LL.M Cabir ALİYEV tarafından kaleme alınan bu kitapta, Türkiye'nin yeni tanıştığı "Anayasa Şikayeti" kurumu, dünya ülkelerindeki uygulamaları karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Av. Hakan TOKBAŞ'ın yayın kurulunda bulunduğu, YASADER önderliğinde  hazırlanan bu kitapta, sivil toplum örgütleri çin yasama sürecine katılım konusu anlatılmıştır.
Kitaplar          
Makaleler
Av. Hakan TOKBAŞ tarafından yazılan makaleler
1)    Manevi Tazminatın Miktarının Tayini     
2)    Avukatlık Mesleğinde Etik Değerler
3)    Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Ödemede Bulunması durumu
4)    Hasılat Kirasında Kiracının Ölümü ve Süresiz Akdin Feshi
5)    İfade Hürriyeti
6)    Gemi Satış Sözleşmesi
7)    Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik Sorunu
8)    Taşınır Rehni
9)    Ölüm Aylığı 
10)  Telekominikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku
11)  Aldatıcı Reklam ve Hukuki Sonuçları
12)  Kampanyaı Konut Satış Sözleşmelerinin Hukuki Neticeleri


Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ
Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal
Anayasa Şikayeti
Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı
2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri
1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu Metinler Kitabı
Avukat Hakan TOKBAŞ tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu'nun ses çözümlerini içeren bu kitapta, çeşitli tüketici hukuku tartışmalarını bulacaksınız.
Avukat Hakan TOKBAŞ tarafından düzenlenen 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu'nun ses çözümleri ve makalelerini içeren bu kitapta, sektörel bazda tüketici hukuku ve uygulamaları (inşaat, otomotiv, bankacılık, sigortacılık, gıda, eğitim, elektronik mallar, enerji, telekomünikasyon ve reklam sektörleri) tartışmalarını ve ilgili makaleleri bulacaksınız.
Karşılaştırma Tablolu Eski ve Yeni Maddeleri İle Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Avukat Hakan TOKBAŞ , Av. Emel ÖZER ve Mehmet İMREK tarafından hazırlanan bu mevzuat kitabında, 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, karşılaştırma tablosu, eski ve yeni maddeleri, gerekçeleri, ilk defa bir kitapta yer verilen resmi çevirileri ile ilgili AB Direktiflerini, Uluslararası mevzuatı, Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından teklif edilen kanun metinleri ve Enstitü'nün kanun hakkındaki genel raporunu bulacaksınız.