PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
GAYRİMENKUL HUKUKU
Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Ecrimisil davaları
2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar
5.    İstihkak davaları
6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
7.    Kamulaştırma davaları
8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
9.    Kira bedelinin tespiti davaları
10.  Önalım (şüfa) davaları
11.  Tapu iptal ve tescil davaları
12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
14.  Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
3.    Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
4.    Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
5.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
7.    Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
8.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri


9.    Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
10.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri
12.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
14.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
+90 216
334 6965
e-posta yolla
Prizma, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
15.    Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16.    Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
17.    Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
18.    Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
19.    Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
20.    Tapu işlemleri
21.    Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
22.    Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
23.    Yönetim planı hazırlanması
24.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ