PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
HAVACILIK HUKUKU
Arazisine yabancıların girmesini istemeyen bir gayrimenkul maliki çit, duvar gibi engeller çekmek suretiyle mülkünün sınırlarını belli edebilir. Mülkiyet hakkının şümullü içine giren hava alanında ise böyle görünür sınırlar çizilmesine imkân yoktur. Uçmak yer üstünde bulunan üçüncü kişiler için sayısız tehlikeler de doğurur. Genel güvenliği sağlamak ve kamu düzenliğini korumakla ödevli bulunan devlet bu tehlikeleri yok etmek veya hiç değilse asgarî bir hadde indirmek kaygısını taşır. Bundan başka yurda girişi ve gümrük işlerini kontrol etmek üzere yurdun
Dava Vekilliği Hizmeti
1.    Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları ile ilgili davalar
2.    Hava iş hukukundan doğan davalar
3.    Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları
4.    Hava kazaları ve hava sorumluluk hukukundan doğan ceza davaları
5.    Rekabet hukukundan doğan davalar
6.    Uçak kazası ve bundan doğan sigorta davaları
7.    Uçak kaçırma eylemleri ve sorumluluk hukukundan doğan davalar
8.    Yeryüzünde Bulunan Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri
1.    1952 tarihli Roma konvansiyonu, 1929 Varşova konvansiyonu, Paris ve Chicago Sözleşmeleri, Bermuda Anlaşmaları, Chicago Sözleşmesi, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, 1955 Lahcy protokolünün yorumlanması, bu protokoller çerçevesinde ve Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde hava taşımacılığının denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Askeri havacılık ve savunma sanayi hukuku danışmanlığı
3.    Ceza Yargılaması, Yer ve Hava Emniyet Hukuku Uygulamaları
4.    Hava alanı üzerindeki egemenlik haklarının tanımlanması, denetlenmesi
5.    Hava gemisi mülkiyeti ve rehin haklarının kazanılması ve korunması
6.    Hava gemisi işletmecisinin sorumluluğunun denetlenmesi,
7.    Hava gemisi ve hava taşıma sigortalarının denetlenmesi, düzenlenmesi


+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
8.      Hava taşıma sözleşmelerinin (yolcu-eşya) denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      Hava kazalarının hukuki ve cezai boyutları hakkında danışmanlık
10.    Hava taşıma şirketlerine, milletlerarası hukuk ve milli hukuk doğrultusunda havacılık hukuku danışmanlığı
11.    Hava taşıma şirketlerine ticari danışmanlık
12.    Havacılık Tıbbı Ve Malpraktis Sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması
13.    Hava İş Hukuku Uygulamaları ve hava işçilerinin hakları hakkında danışmanlık
14.    Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

15.    Milletlerarası yer ve uçuş güvenlik düzenlemeleri
16.    Offset sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
17.    Uçak tedarik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18.    Uçak/Parça üretim ve tasarım hukukunun denetlenmesi, uygulanması
19.    Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol ile hukuki ilişkilerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve bu teşkilatlar nezdinde temsiliyet
20.    Yabancı Personel İstihdamı ve Sorumluluk Hukukunun denetlenmesi, uygulanması
21.    Yer hizmetine ilişkin sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
22.    Yolcu bileti, taşıma kuponu ve hava yük senedi denetlenmesi, düzenlenmesi
23.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
sınırlarında tedbirler alan, engeller inşa eden devletin havada böyle maddi engeller koymasına da imkân yoktur. Ayrıca, uçak kazaları ile de hem devletlerarası hem de özel kişi bakımından ciddi sorunlara sahip olan havacılık hukuku, gittikçe gelişen ve fakat ülkemizde henüz uzmanlarını yaratamamış, az bilinen ve teknik bir konudur. Prizma, havacılık hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ