PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara
Dava vekilliği hizmetleri
1.    İcra Ceza davaları
2.    İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
3.    İflas davaları
4.    İflasın Ertelenmesi Davaları
5.    İhalenin feshi davaları
6.    İhtiyadi haciz davası
7.    İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
8.    İtiraz ve itirazın iptali davaları
9.    İstirdat davaları
10.  Menfi tespit davaları
11.  Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri
1.    İcra ihalelerine katılma
2.    İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3.    İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
4.    İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
5.    Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
7.    Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
8.    Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
10.  Şirket kurtarma çalışmaları
11.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi


+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ