PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
KAMU İHALE HUKUKU


Kamu hizmeti yürütülürken idarelerin gereksinimlerinin karşılanmasında, ihtiyaç dışı fazlalıklarının elden çıkarılmasında "ihale usulü" büyük önem taşımaktadır. Gerek ihalenin ekonomik boyutu, gerekse de idarenin özel hukuk kişileri ile olan yakın ilişkisi  konunun önemini  ayrıca  artırmaktadır. İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ülke içinde ve dışında kamu kesimi ve özel kesimle mal ve hizmet alım satımı, kiralama gibi ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerini belli bir usul dairesinde yürütmektedir. Ülkemizde genel bir idari
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    İdare ve Danıştay'a iptal davası
2.    İhaleyi yapan kuruma itiraz
3.    Kamu İhale Kurumuna itiraz
4.    Tam yargı davası (Zarar tazmini)

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Alt Yüklenicilere İlişkin Esasların denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Çerçeve Sözleşme Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları işlemlerinin hukuki denetimini gerçekleştirmek
3.    Fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
4.    Gıda Sicil ve Gıda Üretim Belgesi Alma işlemlerinin denetlenmesi, uygulanması
5.    Hakediş Düzenlenmesinin denetlenmesi
6.    Hizmet işleri genel şartnamesinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
7.    İhale araştırılması, hukuki durumların tespit edilmesi
8.    İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    İş Deneyim Belgelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.  İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumların denetlenmesi, düzenlenmesi
11.  Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
12.  Kamu ihale sözleşmelerinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
13.  Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
14.  Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esaslarını düzenlemek
15.  Yapım işleri genel şartnamesi denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
16.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
usul yasası bulunmamakla birlikte; kamulaştırma, vergi ve ihale gibi  konularda kanun koyucu düzenlemeler yapmış, idarelerin bu konularda önceden belirlenmiş olan bir usulü izleyerek işlem yapmasını veya karar almasını öngörmüştür. İşte bütün bu belirlenen usuller dairesinde Prizma, kamu ihale hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ