PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
MEDYA - BASIN HUKUKU
Medya kelimesi İngilizce ve Fransızca lisanlarından gelerek dilimize yerleşmiş olan ve son birkaç yıldır sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Yayın ve iletişim vasıtalarının tümünü ve bu arada gazete, dergi gibi muayyen aralıklarla çıkan mevkuteleri, gayri mevkute dediğimiz kitap ve benzeri basılı eserleri, radyo ve televizyonları kapsamı içerisine alır. Bu kavram altında gelişen sektörde, medya-basın şirketlerinin ticari faaliyetleri, basın işçilerinin hukuki durumları ve basın yolu ile işlenen suçlar bakımından, medya-basın hukuku çok önemli ve çok geniş bir yere
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Basın İş davaları
2.    Basın Konseyi'ne şikâyet
3.    Basın ve Radyo Televizyon Yoluyla Yapılan Saldırılarda Cevap ve Düzeltmeler
4.    Hakaret ve Sövme Cürümlerini Teşkil Eden Yayınlardan Dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikâyetler
5.    Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
6.    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikâyet ve ihbarlar
7.    Tecavüz tehlikesinin önlenmesi davaları
8.    Tedbir davaları
9.    Yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
10.  Yeni Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasasındaki Basın Yoluyla İşlenen Suçlar için açılacak davalar


Danışmanlık Hizmetleri
1.    Basın iş sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Basın işçilerinin özlük haklarının denetlenmesi
3.    Dizi yapım ve lisans anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
4.    Edisyon sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.    Film yapım ve dağıtım anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    İmpressum ve beyannamelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
7.    İnternetin düzenli olarak taranması ile kişilik hakkı ve telif hakkına aykırı durumların tespiti ve gerekli müdahalelerin yapılması
8.    İzin başvurularının denetlenmesi, düzenlenmesi ve Lisans ihtilaflarının çözümü
9.    Medya şirketi kuruluş aşamasının gerçekleştirilmesi


10.    Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
11.    Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
12.    Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
13.    Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
14.    Radyo-Televizyon Yayınları ile yazılı basın yayımlarının hukuki denetimi ve düzenlenmesi

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
sahiptir. Misal olarak, gazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünya da gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. Basın-yayın yoluyla işlenen suçlarda ve bu yolla kişilik haklarına yapılan saldırılarda da her geçen yıl hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca, dizi ve film yapımcıları ve reklamcılar ile medya şirketleri arasındaki hukuki ilişkiler girift bir yapıya sahiptir. Prizma, medya-basın hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
15.    Sponsor ve reklam sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16.    Yapım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
17.    Yapılan yayınların ve yayımların telif ve fikir hakları bakımından günlük olarak taranması, denetlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması
18.    Yazılı veya görsel basın yoluyla kişilik haklarının ihlali durum araştırması ve tespiti
19.    Uydu yayın lisansı anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
20.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ