PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
ÖZELLEŞTİRME HUKUKU
Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona kadar bütün aşamaları ile titizlikle çalışmayı gerektiren ve hukuki olarak teknik desteğe muhtaç bir alandır. Gerek yerli yabancı özel kuruluşlar gerekse de kamu kuruluşları özelleştirme aşamasında ciddi hukuki sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca, özelleştirme aşaması bittikten sonra özelleştirmenin etkileri birkaç yıl daha devam etmektedir. Özellikle rekabet hukuku açısından
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Özelleştirme ihalelerinin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri
1.    4046 Sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında bilgi akışının sağlanması
2.    Daha önce özelleşen kuruluşların özelleşme analizlerinin çıkarılması
3.    İdari kurumlar ile ilişkilerin sağlanması
4.    Özelleştirme Uygulamalarının Hukuki Altyapısının Oluşturulması
5.    Özelleştirme teorilerine göre özelleştirme yöntemlerinin oluşturulması
6.    Özelleştirme uygulamalarında kullanılan kamu ihalelerine hazırlık yapılması, gerekli evrakların hazırlanması
7.    Özelleştirme sonrasında rekabet hukukuna uygunluğunun gerçekleştirilmesi
8.    Özelleştirilen kurumların hukuki alt yapısının ve hukuki geçmişinin araştırılması
9.    Özelleştirme projelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
+90 216
334 6965
e-posta yolla
özelleşme gerçekleştikten sonra danışmanlığın bu minvalde devam etmesi ve şirketin piyasaya tam olarak uygunluğunun sağlanması önemlidir. Prizma, bütün aşamaları ile özelleştirme hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ