PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
REKABET HUKUKU
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları
2.    İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları
3.    Muafiyet başvuruları
4.    Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet
5.    Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları
6.    Rekabet İhlalinin tespiti davaları

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Birleşme, devralmalar ve ortak girişimlerde rekabet hukuku denetimi ve düzenlenmesi
2.    Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması konusunda hukuki denetim ve düzenlemeler
3.    İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim
4.    Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi
5.    Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık
6.    Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar hakkında gerekli bilgi ve dokümanın sağlanması
7.    Teşebbüslerarası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler bakımından hukuki denetimin sağlanması
8.    Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
9.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi


+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Prizma, rekabet hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ