PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
SERMAYE PİYASASI VE BORSA  HUKUKU
Sermaye piyasası hukuku asıl olarak İngiltere'de gelişmeye başlamış, fakat bu alandaki öncülüğü daha sonra ABD üstlenmiştir. ABD'de düzenleme yetkisi başlangıçta eyaletlere bırakılmış iken 1933 ve 1934 tarihlerinde federal hükümetin çıkardığı iki kanunla federal seviyeye çekilmiş ve ikinci kanunla SEC (Securities and Exchange Commission) kurulmuştur. Sermaye piyasası hukukunun gelişimi esas olarak SEC tarafından üstlenilmiştir. ABD Yüksek Mahkemesi ve ABD Temyiz Mahkemesi de sermaye piyasası hukukunun teori ve uygulamasına büyük
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız fiile dayanan tazminat davaları
2.    İptal davaları
3.    Sözleşmeye icazet verilmesi halinde uğranılan zararların tazmini davaları
4.    Spekülasyon ve manipülasyon ceza davaları
5.    SPK idari başvuruları


Danışmanlık Hizmetleri
1.    Anonim Şirketlerin Halka Açılmasının düzenlenmesi ve denetlenmesi
2.    Çağrı yükümlülüğünü gerektiren durumlar ve bu yükümlülüğü doğuran işlemler hakkında danışmanlık
3.    Hisse senetleri yatırımı hukuki danışmanlığı
4.    Sermaye piyasası araçlarının dağıtılması, ihracı, toplanması hakkında hukuki danışmanlık
5.    Sermaye piyasası araçlarının kayıt ve dağıtımından doğan hukuksal sorumluluk hakkında danışmanlık
6.    Sermaye piyasası gayrimenkul ve finans yatırımı hukuki danışmanlığı
7.    Zorunlu çağrının gerçekleştirilmesi, uygulama alanı ve zorunlu çağrıya konu ortaklıklar hakkında danışmanlık
8.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi


+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemizde de ABD hukuku örnek alınarak, geliştirilmeye çalışılan Sermaye piyasası hukuku, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen konuları içeren bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku'nun alt dalı olarak kabul edilebilir. Halka açık şirketler, borsalar, aracı kurumlar, yatırım fonları, gayrimenkul değerleme, konut finansmanı sistemi, emeklilik fonları ve daha başka çeşitli konular sermaye piyasası hukuku kapsamında ele alınabilir. Bu sebeple, sermaye piyasası ve borsa hukuku olarak adlandırdığımız bu hukuk dalında sağlıklı sonuçlar alabilmek, özellikle Amerikan sermaye piyasası hukukunu iyi bilmekten geçmektedir. Amerikan hukukuna da hakim olan Prizma, bu hukuk dalında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olmak üzere ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ