PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
SİYASET HUKUKU
Siyaset, devlet yönetme sanatıdır. Bu sanatın doğru ve bir şekilde yürütülebilmesi için, siyaset hukuku olarak adlandırdığımız bu hukuk dalı oldukça önemlidir. Özellikle siyasi partilerin kuruluşu, organlarının hukuki alt yapılarının denetimi, parti içi hukukun sağlanabilmesi, dışa dönük eylem ve fiillerin hukuka uygunluk denetiminden geçmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Prizma, bu hukuk dalında gereken hizmetleri sunmaktadır. Bu alanda dava vekilliği hizmeti sunulmamakla birlikte sunduğumuz danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Konuşma metinleri hazırlanması
2.    Parti içi hukuk denetiminin sağlanması
3.    Parti organlarının hukuki altyapılarının denetlenmesi
4.    Parti temsilcilerinin konuşma metinlerinin hukuki denetimi
5.    Parti içi hukukun Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygunluğunun denetlenmesi
6.    Siyasi Partinin kuruluşu
7.    Siyasi Parti tüzüğünün hazırlanması ve denetlenmesi
8.    Seçim Hukuku danışmanlığı
9.    Siyaset Bilimleri Danışmanlığı
10.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi


+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ