PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
SPORCU VE SPOR HUKUKU
Spor Hukuku'nun mevcudiyeti batıda, özellikle frankofon hukukçular arasında (Fransa - İsviçre - Belçika - Kanada) bir süreden beri aşılmış olan bir tartışmadır. Bu sebeple de şu tanımın benimsenmesine ulaşılmıştır:"Sportif düzen, bağımsız bir hukuk düzenidir. Mevzuatının tamamı, bir çok kurala tabi yarışma oyunlarına bağlı olan farklı nitelikte üyelerinden oluşan ve bu kurallara uyulmaması halinde cezalara muhatap olan bir tür toplumu yönetmektedir." "Spor Hukuku" olarak adlandırılmış olan hukuk disiplini hem özel hem da
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Federasyon kararları ve uygulamalarına yönelik işlemler, itiraz ve başvuru yolları
2.    Sporcu ve spor kulüpleri alacak takip ve tahsilleri
3.    Tahkim kurulu davaları
4.    Uluslar arası Spor Tahkimi davaları (CAS)

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Profesyonel Futbolcu ve Basketbolcu sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
2.    Sporda medya ve tv hakları hukuki danışmanlığı
3.    Spor yayın hakları hukuki danışmanlığı
4.    Sporcu sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
5.    Spor ve sporcunun vergilendirilmesi hakkında hukuki danışmanlık
6.    Spor kulüplerinin kuruluşu, denetlenmesi
7.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
kamu hukuku öğeleri taşımaktadır; bu hali ile de hukukun çoğulluğuna örnek oluşturmaktadır. Bu çoğulluk sadece özel hukuk - kamu hukuku olarak gözükmemekte, aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukuku da bünyesinde, bir nevi sınırlar ötesi hukuk oluşturarak bir arada tutmaktadır. Prizma, bu hukuk dalında gereken hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olmak üzere ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ