PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
(MİLLİ VE MİLLETLERARASI) TAHKİM VE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI HUKUKU
Dünya ülkeleri hukukunda son derece gelişmiş olan ve günümüz Türkiye'sinde de gittikçe geliştirilmeye çalışılan alternatif çözüm yolları, dava yoluna başvurmadan, sorunların taraflar arasında hızlı ve etkili olarak çözülmesini amaçlamaktadır. Hukukumuzda, taraflar tahkim anlaşması ile dava yoluna başvurmadan belirledikleri hakem yahut hakem heyeti ile sorunlarını resmi olarak çözebilme imkânına sahiptir. Hatta taraflar, bu sorunları, anlaşmaları dâhilinde Türkiye hukuku dışında diledikleri bir ülke veya sistem hukukunu yahut kendi
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Her türlü arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma yollarında vekil olarak hazır bulunmak
2.    Ulusal ve uluslar arası tahkimlerde vekillik

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Arabuluculuk hizmeti ve danışmanlığı
2.    Dilediğiniz ülke ve sistemin hukuk kuralları etrafında yahut kendi adalet ve vicdan duygularınız etrafında sizlere özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
3.    Mediasyon hizmeti ve danışmanlığı
4.    Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
5.    Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
6.    Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
7.    Milli tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
8.    Milli ve milletler arası tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
9.    Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
10.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri
1.    Avukatlık Kanunu gereğince, taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
2.    Büromuz nezdinde akademik kadro, yabancı hukuk büroları ve uzman bilirkişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
belirledikleri kurallar zincirini uygulayarak çözebilme imkânına da sahiptir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarını öncelikli olarak öneren ve bu çözüm yollarına büyük önem atfeden Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler vekillik hizmeti, danışmanlık hizmeti ve alternatif çözüm kurulu hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen vekillik, danışmanlık hizmetlerini ve alternatif çözüm kurulu hizmetini şu şekilde sıralayabiliriz:
3.    Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
4.    Milli ve milletlerarası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
5.    Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde yahut Prizma tahkim heyetinin kendi vicdan ve adalet duygusu çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak
6.    Türk Hukuku, Alman Hukuku, İtalyan Hukuku, Amerikan Hukuku, İsviçre Hukuku, Avusturya Hukuku, Fransız Hukuku ve İslam Hukuku dallarında tahkim hizmeti sağlamak

Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ