PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
Telekomünikasyon : "Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik , manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diger iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması" demektir. Geçtiğimiz yüzyılda öncelikle insanın sesinin son zamanlarda da resminin canlı olarak karşı tarafa iletilmesi bilişim alanının en önemli teknolojik gelişimidir. Ancak her olayda olduğu gibi burada da hukuku ilgilendiren unsurlar vardır. Örneğin, bu ses
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabetten doğan telekomünikasyon davaları
2.    İdari cezalar için iptal davaları
3.    Rekabet Kurumu'na yapılan başvurular
4.    Şirketlerin ruhsat ve lisanslardan doğan idari davaları
5.    Tüketicilerin Tüketici Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon davaları
6.    Tüketicilerin Rekabet Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon tazminat davaları
7.    Tüketicilerin Borçlar ve Ticaret Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon davaları

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Abone sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Alt yapı kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    Ana telekomünikasyon şebekelerinde hukuki durum denetlemesi
4.    Ara bağlantı sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.    Görev sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Hizmetlerin tüketici hakları yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi, düzenlenmesi
+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
iletiminin nasıl yani hangi tür sözleşme ile yapılabileceği ya da bu iletilen ses ve görüntü (resim) ile karşı tarafın rahatsız edilmesi durumunda uygulanacak normlar ve kişilik hakları vb. hukukun ilgilendiği hususlardır. Bu alanda, hem şirketler için bu alana özel sorumluluklar yüklenmiş, şahıslara, bu alanda çalışan şirketlerin birbirlerine ve şirketlerin devlete karşı sorumlulukları çeşitli kanun ve yönetmeliklerle tek tek tespit edilmiştir. Bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
7.    İmtiyaz sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8.    Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Roaming sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.  Şirketlerin BTİK nezdindeki bütün hukuki işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.  Telekomünikasyon ruhsat başvuruları ve takibi
12.  Tüketici hakları şikâyet çözüm merkezi kurulması, düzenlenmesi, denetlenmesi
13.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ