PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
TİCARET HUKUKU
Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabet davaları
2.    İflas ve iflas erteleme davaları
3.    Marka-patent başvuru ve davaları
4.    Şirketlerin alacak davaları
5.    Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
6.    Tüketici hukukundan doğan davalar
7.    Vergi hukukundan doğan davalar


Danışmanlık Hizmetleri
1.      Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.      Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.      Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.      Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.      Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.      Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7.      Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
8.      İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
10.    İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
11.    Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
12.    Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13.    Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
14.    Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15.    Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16.    Marka koruma
17.    Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18.    Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
19.    Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
20.    Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
21.    Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
22.    Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
23.    Ticari faturaların denetlenmesi
24.    Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
25.    Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
26.    Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
27.    Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
28.    Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
29.    Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
30.    Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
31.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ