PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
TIP VE İLAÇ HUKUKU
Tıp ve İlaç Hukuku, sağlık hizmetini ve buna bağlı olarak, kişilerin kullanacağı ilaçlar vasıtasıyla da tedavi hizmetini sunan, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, en üst düzey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır. Hekimin kişinin yaşamını ve sağlığını korumak adına yaptığı müdahale, pek çok açıdan bir yandan etiğin, diğer yandan ise hukukun konusuna
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları
2.    Mal practise tazminat davaları
3.    Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,
4.    Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları
5.    Tıp Ve İlaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet davalarının takibi (Daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)


Danışmanlık Hizmetleri
1.    Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,
2.    Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü,
3.    Hasta ve hekim hakları alanında danışmanlık,
4.    İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
5.    İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
6.    İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
7.    İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
8.    İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve denetimi,
9.    İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri,
10.  Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü,

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
girmektedir. Zira bu müdahalenin kendisi, hastanın pek çok temel hak ve özgürlüğünü yakından ilgilendirmektedir. Günümüzde gittikçe daha geniş bir yer tutan bu hukuk dalında Prizma, her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olmak üzere ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
11.    Mal practise sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması
12.    Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetleri
13.    Sağlık Ürünleri Distribütörlük Anlaşmalarının hazırlanması ve hukuki denetimi
14.    Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,
15.    Tıbbi Ürün Lisans Prosedürü hakkında danışmanlık hizmetleri
16.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ