PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
TÜKETİCİ HAKLARI HUKUKU

www.tuketicihukuku.org
Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
2.    Ayıplı Mallardan doğan davalar
3.    Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
4.    Devre tatillerden doğan davalar
5.    Garantili mallardan doğan davalar
6.    Haksız şartlardan doğan davalar
7.    Kapıdan satış - mesafeli satışlardan doğan davalar
8.    Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
9.    Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
10.  Paket turlardan doğan davalar
11.  Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
12.  TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
13.  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar
14.  Tüketici kredilerinden doğan davalar
15.  Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
16.  Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular


Danışmanlık Hizmetleri
1.    Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
4.    Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.    Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
6.    Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7.    Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

+90 216
334 6965
e-posta yolla


♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün şuurlanan tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
8.      Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.    Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.    Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
12.    Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
13.    Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
14.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ