PRİZMA

Hukuki Uyarı
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Prizma Hukuk & Danışmanlık sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Prizma Hukuk & Danışmanlık'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.
Hukuk & Danışmanlık
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
Ticaret tarihi ile yaşıt olan uluslararası ticaret hukuku, son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile ticaretin ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir unsuru haline gelmiştir. Elbette teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi ile uluslar arası ticaretin bağlı olduğu kurallarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan tacirler, zamanın gerisinde kalarak ticaret hayatının dışına itilmektedir. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Gümrük işlemlerinden doğan davalar
2.    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
3.    Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
4.    Uluslar arası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
5.    Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

Danışmanlık Hizmetleri
1.    Gümrük işlemlerinin çözümü
2.    İhracat vesaikinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    İthalat işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.    Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
5.    Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
6.    Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler7.    Türk parasının kıymetini korumak hukukundan doğan işlemler ve ihtilafların çözümü
8.    Uluslar arası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
9.    Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi
10.  Yurtdışı alacak takibi
11.  Yurtdışı yatırım danışmanlığı
12.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık,  İstanbul'da!.. 

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TBMM tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı konferansına katılmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, European Academy For Law and Legislation (EALL) kurumunun davetlisi olarak Lahey'de 3 günlük "consultation" konulu eğitim programına katılmış ve program sonunda kurumun "consultation"  sertifikasına hak kazanmıştır.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TPE tarafından düzenlenen "Taklit Ürünlerin Tehlikeleri" konulu konferansın davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk ekibi, TSE tarafından düzenlenen "Tüketicilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı" konulu seminerin davetlisiydi.

♦♦♦♦♦

Prizma Hukuk & Danışmanlık taşındı.

♦♦♦♦♦

Türkiye'de ilk defa mobbing bir suç olarak tasnif edildi. Büromuz tarafından açılan mobbing davası, kamuoyunda büyük ilgi gördü. 

♦♦♦♦♦
+90 216
334 6965
e-posta yolla
vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Anasayfa     
FAALİYET ALANLARIMIZ